Don Frane Bulić

Obzirom da je Don Frane Bulić najpoznatiji hrvatski arheolog koji je veliki dio svog života posvetio istraživanju Salone, smatramo da je potrebno napisati nekoliko redaka o njemu i njegovom istraživanju.

Bulić, Frane, hrvatski arheolog, epigrafičar, povjesničar i konzervator starina (Vranjic kraj Splita, 4. X. 1846 – Zagreb, 29. VII. 1934). Bulić je postao znamenit kao arheolog rimske, starokršćanske i ranosrednjovjekovne hrvatske Salone, koja je postala vrlo poznata zahvaljujući njegovim iskopavanjima, publikacijama, korespondenciji, inicijativama, suradnji s raznim središtima europske arheologije. Stoga je tako prirodno predložio, a bilo je prihvaćeno, da Salona bude osobito sjedište za održavanje Prvog međunarodnog kongresa za starokršćansku arheologiju 1894. Bizantinolog Charles Diehl, član Francuske akademije znanosti i umjetnosti, nekoliko godina nakon Prvog kongresa, posjetio je Split i Salonu, gdje je još zatekao odjeke tog važnog događaja, te ih je objavio u svojoj knjizi En Méditerranée: “Ako je za vjerovati sjećanjima onih koji su bili sretni nazočiti toj doista jedinstvenoj ceremoniji, bio je to rijetki i neprispodobivi spektakl, koji kao da je uskrsnuće: unatoč hladnoj poduci arheologije i apstraktnih lekcija povijesti, pokazao je opipljivu i shvatljivu stvarnost, a što je sve učinilo da se načas, iz stoljetne prašine ponovno rodi, iz ruševina, sama duša stare, nestale, Salone. (…).

Istraživao je antičke i starokršćanske spomenike Salone te starohrvatske spomenike u srednjoj Dalmaciji. U Saloni je otkrio više stotina epigrafskih spomenika, starokršćansko groblje u Vranjicu kod lokaliteta Crikvine, baziliku Sv. Anastazija, gradsku baziliku iz IV st., biskupski stan i terme; nastavio je osim toga iskapanja u »Hortus Metrodori«, u amfiteatru i teatru, iskopao je starokršćansku baziliku iz V st. koju su sagradili solinski biskupi Simferije i Hezihije, baziliku u Manastirinama u kojoj su bili pokopani kršćanski mučenici iz Dioklecijanova vremena Dujam i Venancije i dr. God. 1894. osniva u Splitu društvo »Bihać« s namjerom da istražuje hrvatsku povijest, posebno arheološke spomenike u srednjoj Dalmaciji iz razdoblja hrvatskih narodnih vladara.

Preuzeto iz:https://www.matica.hr/media/knjige/portreti-iz-starine-1258/pdf/akademik-don-frane-bulic.pdf

https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=3127

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *