Maketa Salone – II. dio projekta

Drugi sastavni dio našeg projekta izrada je 3D modela Salone, tj. maketa lokaliteta. Obzirom na veliku površinu same Salone odlučili smo se samo na primjeru nekih poznatijih lokacija prikazati koje bi promjene unijeli. Lokacije koje smo odabrali za izradu su : Amfiteatar, Basilica Urbana i Porta Caesarea. Na maketi lokacije Read more

Riječ naših učenika

Riječ učenika: Mi kao učenici i obični promatrači smatramo da je Salona prostor koji je zanemaren ,a ima jako puno turističkog potencijala. Živimo u njenoj blizini i svaki dan gledamo kako sve više propada i uništava se. Sve što smo nabrojali da bi promijenili samo su neke naše želje i Read more