Riječ naših učenika

Riječ učenika: Mi kao učenici i obični promatrači smatramo da je Salona prostor koji je zanemaren ,a ima jako puno turističkog potencijala. Živimo u njenoj blizini i svaki dan gledamo kako sve više propada i uništava se. Sve što smo nabrojali da bi promijenili samo su neke naše želje i Read more