Episkopalni kompleks – Basilica Urbana

U staroj Saloni nalazi se episkopalni kompleks koji se sastoji od tri gradske bazilike (basilicae urbanae, episcopales), a to su kronološkim redom:

–          Tzv. Konstantinove bazilike iz 4. st.

–          Bazilike Simferio-Hesijeve iz 5.st

–          Bazilike Honorijeve iz 6.st,

te od krstionice (baptisterium) koja se nalazi pokraj gradske bazilike.

Sve tri bazilike imale su zajedničko predvorje – nartex ili paradisus – dug gotovo 60 metara.

U Honorijevoj bazilici iz 6.st našlo se još zidova starije bazilike koja je bila duga 50 m, a široka 25m na tri broda ili lađe, odijeljene među sobom

Pod ovim bazilikama i uz njih otkrilo se još zidova jedne starije bazilike. To bi mogla biti najstarija bazilika sagrađena od sv. Dujma, kada su kršćani prije progonstva uživali priličnu slobodu. Kršćani su od 401. Do 425. godine sagradili veću i ljepšu baziliku, koja je najbolje sačuvana a to je bazilika dvaju biskupa Simferija i Hesihija.

Ta bazilika je na tri broda koja dijeli red od 10 stupova. Cijela bazilika je bila popločana mozaikom koji je dijelom još sačuvan. Pred bazilikom je narteks dug 60 m a širok 5,90 m s kamenim pločnikom. U bazilici se nalaze kamena sjedala na kojima su sjedili katekumeni za vrijeme krštenja.

Tik uz baziliku Simferio-Hesihijevu, razdijeljena samo jednim hodnikom i podignuta u 6. St je jedna bazilika križnog oblika.  Ova bazilika  sagrađena je na ostacima Konstantinove bazilike, koja je opet sagrađena na ruševinama poganskih zgrada tik do Simferio-Hesihijeve, te sačinjava s njom jedno arhitektonsko jedinstvo. Ove tri bazilike su građene u različito vrijeme, ali je zanimljivo to što su zadnje dvije crkve postojale u isto doba usporedno jedna pokraj druge pa su prozvane basilicae geminatae ili binatae (blizanačke ili dvojne bazilike).

 

Preuzeto iz: Frane Bulić, Po ruševinama stare salone, 1986.

 

Preuzeto iz: http://solin-info.com