Manastirine – groblje i bazilika

Manastirine najveća i najbolje istražena salonitanska grobljanska bazilika i groblje. Smještene su približno 150 m sjeverno od gradskoga biskupskog središta, u blizini gradskih zidina, a ime im je nadjenula mjesna tradicija koja vrlo često u ruševinama starih zgrada vidi tragove i ostatke samostana (monasterium). Manastirine su arheološki lokalitet koji je osobito važan za povijest crkve jer je na njemu, na privatnom posjedu, bio pokopan Sv. Dujam, solinski biskup i mučenik, a sadašnji splitski patron. Ostatci mnogih grobnih kapela sa sarkofazima koji su nastajali oko njegova groba te crkava koje su tu izgrađene u nekoliko graditeljskih faza predstavljaju danas vrlo vrijednu, ali teško čitljivu arheološku sliku. Kompleks na Manastirinama sastoji se od bazilike, dvanaest većih memorija, poganskoga i ranokršćanskog groblja te tijeska za vino. Prvi je poznati kršćanski ukop na nekropoli vezan uz salonitanskog biskupa i mučenika Domnija (pogubljen je u amfiteatru 10. travnja 304.,). Tijelo mu je položeno u zidanu grobnicu oko koje se potom počinju ukapati salonitanski kršćani. Krajem 4. st. podignuta je jednostavna četvrtasta građevina, prva memorijalna kapela, koja je obuhvaćala grob sveca i mučenika te grobove njegovih nasljednika na biskupskoj stolici. Istodobno su se gradile i privatne grobne memorijalne kapele s grobnicama i sarkofazima bogatijih kršćana. Za germanskih je prodora krajem 4. st. kompleks djelomično srušen, a nad njim je sredinom 5. st. podignuta nova velika bazilika (42 x 20 m).

Preuzeto iz : http://casopis-gradjevinar.hr/assets/Uploads/JCE-59-2007-12-06.pdf

Preuzeto iz: http://solin-info.com