Porta Caesarea

Porta Caesarea su gradska vrata s tri prolaza, oko 8,5 m široki propust u istočnim zidinama. Na vanjskoj strani omeđuju ih dvije osmerokutne kule. U tlocrtnome pogledu razlikuju se dva dijela vrata: istočni, čisto fortifikacijskog karaktera (obrambeni) i zapadni dio, bliži gradu, koji je između ostalog, služio i da se preko ceste prebaci akvedukt (vodovod). Oba dijela odvojena su međuprostorom širine 1,80 m. Srednji prolaz služio je za promet kolima dok su oba prostrana prolaza bila namijenjena pješacima. Na istočnom dijelu, što je nastao na vanjskoj strani, okrenutome predgrađu, postoje piloni* s obje strane prolaza, izrađeni od zidnih blokova,2,60 m duboki i oko 1,20 m široki. Središnji prolaz je širok 3,51 m. Mogao je biti zatvoren rešetkom za spuštanje čiji su žlijebovi za vođenje očuvani na oba pilona.

*(pilon = stup, potporanj)

Preuzeto iz : Jasna Jeličić-Radonić – Ana Sedlar, Topografija antičke Salone (I) – Salonitanska Urbs vetus, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti,2009.,

Rekonstrukcija Porta Caesarea:

Preuzeto iz: http://commons.wikimedia.org ; http://www.romanaqueducts.info