Teatar

TEATAR

Teatar se nalazi u južnom dijelu najstarijeg dijela grada (tzv. Urbs Vetus) u neposrednoj blizini foruma. Donji dio gledališta nalazi se na prirodnoj kosini terena, a gornji na supstrukcijama (potpornim zidovima). Scenska zgrada, odnosno pozornica na uzdignutom podiju usred gledališta, ima tri velike niše, dvije bočne i srednju polukružnu, što je tipično za rimske pozornice. Sa površinom od 3000m² spada u srednje velike antičke teatre. Dug je 65m, a od tjemena gledališta do vanjskog ruba scene ima 58m. Teatar je imao kapacitet za oko 3000 posjetitelja. Scenska zgrada na jugu služila je za glumce i glumu. Teatar je tokom vremena obnavljan u više faza, a posljednja rekonstrukcija odvila se u Dioklecijanovo doba kada se ukrašava fasada pozornice.  Prikaz teatra s hramom nalazimo na Trajanovom stupu u Rimu – na reljefu koji prikazuje Trajanov dolazak na istočnu Jadransku obalu. Iako se ne može sa sigurnošću tvrditi, većina autora se slaže da se radi o prikazu Salone.

Preuzeto iz: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4927/1/Diplomski%20rad_Augu%C5%A1tanec%20Sa%C5%A1a_RAZVOJ%20URBANIZMA%20ANTI%C4%8CKE%20SALONE.pdf

Preuzeto iz: http://solin-info.com